Suksess med tre funnOle Johan Østvedt har ansvar for Edison Norges portefølje på norsk sokkel. Etter 10 år kan selskapet skryte av at de har gjort 3 funn (Zidane/Dvalin er 2 separate strukturer) som begge skal bygges ut. Foto: Ingvild Carstens

Suksess med tre funn

Edison er stor innen elektrisitetsproduksjon. Men selskapet har også en betydelig olje- og gassaktivitet og satser tungt på Norge.

Få selskaper på norsk sokkel har en så lang historie som Edison. Edison kan skryte av å være et av verdens eldste energiselskaper. Virksomheten startet opp i 1884 og omfatter i dag produksjon og salg av elektrisk kraft, gass og olje. Selskapet har 3100 ansatte.
Selskapet bærer navn etter Thomas Alva Edison (1847-1931). Amerikaneren stod for en uendelig rekke med oppfinnelser. Én av disse var glødelampen, og det var potensialet i elektrisitet som den visjonære, italienske gründeren Giuseppe Colombo så da han grunnla Italias og Europas første elektrisitetsverk i Milano.
Selskapet har siden vokst organisk så vel som gjennom diverse oppkjøp og sammenslåinger. I 2012 ble det selv kjøpt opp av Électricité de France og er i dag verdens største elektrisitetsprodusent. Strømproduksjonen var 619 TWh i 2015. Til sammenligning produserer Norge ca. 130 TWh i året.
Olje, gass og elektrisitet
– Olje- og gassvirksomheten startet opp i 1952 i Italia, og i Norge har vi vært siden 2007, fortalte Ole Johan Østvedt, porteføljesjef i Edison Norge, på letestrategikonferansen NCS Prospects i Stavanger 1. og 2. november («The Exploration Strategy Conference»). GeoPublishing var arrangør i et tett samarbeid med Rystad Energy.
Aktivitetene fordeler seg i dag, foruten Italia, på 10 land rundt i verden: Norge, Danmark, UK, Kroatia, Hellas, Algerie, Egypt, Israel, De forente arabiske emirater og Falklandsøyene.
– Norge og UK er 1 av 3 kjerneområder, la han til. De 2 andre er Italia/Middelhavet og Egypt/ øst lige Middelhav.
I fjor var den samlede produksjon i snitt ca. 46 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, det aller meste i Egypt, og gass dominerer, mens selskapets totale reserver var anslått til 257,5 millioner fat o.e. Olje- og gass stod for hele 35 prosent av selskapets inntekter.
Prospektivitet, politikk og skatt
På norsk sokkel er Edison til stede både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet med totalt 20 lisenser og 5 operatørskap.
– Vi har vært 10 år i Norge. Det startet med å søke i TFO 2006, og året etter ble den norske avdelingen etablert.
Østvedt forteller at Edison valgte Norge av 3 årsaker: stort potensial, politisk og økonomisk stabilitet og skatterefusjonsordningen.
– Etter etableringen har vi hovedsakelig bygd porteføljen organisk gjennom å delta i lisensrunder, men vi har supplert med farm-ins og samtidig lagt vekk på å etablere gode partnerskap.
– Vi mener selv vi har lyktes godt gjennom å sitte på en stor og variert portefølje, samt at vi har flere positive resultater å vise til.
Nå har Edison kommet i en moden fase der selskapet optimaliserer porteføljen gjennom bytte av lisensandeler og prioriteringer av boremål.
– Vi har et mål om en balansert portefølje med basis i både modne og jomfruelige områder, fortalte Østvedt på konferansen.
«Frontierplay» aktuelle for Edison inkluderer paleozoiske letemodeller både i Nordsjøen og Barentshavet. I Barentshavet er Edison partner i prospektet Ørnen (reservoar i paleozoiske spikulitter) som ble boret i fjor og klassifisert som tørt (geo365.no, 30.12.15; «Skuffelse før det nye året»), men hvor det fortsatt er usikkert om operatøren Lundin har gjort et oljefunn eller ikke (GEO 01/2016; «Et ørlite håp om olje»).
– I tillegg ønsker vi å bidra der vi har god, faglig kompetanse basert på lang erfaring, og på den geofaglige siden gjelder dette både karbonater og olje med lav viskositet.
Edison gjorde sitt første funn med Zidane (gass ) i Norskehavet (GEO 03/2011; «Full gass med Zidane») allerede i 2010. I år ble det levert inn en PUD, og feltet – som består av 2 uavhengige strukturere – har nå fått navnet Dvalin. Dermed er Edison også med på sin første feltutbygging i Norge. I 2012 var Edison med på funnet Skarfjell (olje) i Nordsjøen (GEO 03/2014; «På tross av vanskelige data») hvor det nå jobbes med en Plan for Utbygging og Drift (PUD).
Går alt etter planen vil gassen begynne å strømme fra Dvalin i 2020 og oljen fra Skarfjell i 2021/22.
Ti år på norsk sokkel har definitivt gitt resultater.

X