Svært fornøyd med tildelingen

Svært fornøyd med tildelingen

Det norske oljeselskap ASA er tildelt ett operatørskap og to partnerskap i 23. konsesjonsrunde.

– Vi er meget godt fornøyd med tildelingen. Det gir Det norske flere spennende muligheter for vekst og verdiskaping, sier letedirektør Gro G. Haatvedt.
Olje- og energidepartementet offentliggjorde i dag tildelingen av nye lisenser i 23. konsesjonsrunde. I alt ble det tildelt operatørskap og andeler til 13 selskaper i 40 blokker i Barentshavet. Det norske fikk ett operatørskap og ble partner i to lisenser.
Fornøyd
Letedirektør Gro G. Haatvedt er god fornøyd med tildelingen. En tildeling som bekrefter at det er gjort et godt arbeid i selskapet.
– Det norske ønsker å satse sterkt i Barentshavet. Det er viktig å få tilgang til nytt areal, det får vi nå. Det gir flere spennende muligheter, men samtidig er det alltid større risiko når det letes i nye områder.
Haatvedt ser fram til å ta fatt i den nye områdene. 23 runde er viktig både for Det norske og for norsk oljenæring.
– Vi ser store muligheter både for vekst og verdiskaping for Det norske gjennom denne tildelingen. Vårt mål er stadig å gå videre for å skape verdier på norsk sokkel.

Operatørskap
Det norske er tildelt operatørskapet for produksjonslisens (PL) 858 med en andel på 40 prosent. Her er Lukoil, Statoil og Petoro(SDØE) partnere. Det norske er partner i PL 857 med 20 prosents andel. Her er Statoil operatør. Selskapet er også tildelt en andel på 40 prosent i PL 852 der Centrica er operatør.

Les pressemeldingen på detnor.no

X