Svært lønnsom forskning Utdrag fra rapporten

Svært lønnsom forskning

1 krone til petroleumsforskning gir 30 kroner tilbake til staten, viser ny forskningsrapport.

En ny rapport skisserer hvilke effekter Forskningsrådets investeringer i petroleumsforskning har gitt i tidsperioden 2008 – 2018. Konklusjonen er blant annet at 1 krone brukt har gitt 30 kroner tilbake.

Det er Rystad Energy som har utearbeidet rapporten på oppdrag for Forskningsrådet.

— Jeg er glad for at rapporten bekrefter regjeringens formål med støtte til petroleumsforskning: økt verdiskapning, nye arbeidsplasser og teknologi for å redusere klima- og miljøpåvirkninger. Et godt samarbeid mellom industri, forskningsmiljøer og myndigheter er helt avgjørende for å oppnå dette, sier olje- og energiminister Tina Bru.

I pressemeldingen fra Forskningsrådet oppsummeres det at støtten til petroleumsforskning har:

  • Medført økte reservevolumer på nærmere 900 millioner fat oljeekvivalenter i perioden. Dette tilsvarer at 1 krone investert i forskning gav 30 kroner tilbake til staten. Det er ytterligere volumoppside på 11 milliarder fat frem mot 2050. Sistnevnte tilsvarer fire ganger totalvolumet i det nyoppstartede Johan Sverdrup-feltet.
  • Utløst kostnadsbesparelser på til sammen 18 milliarder NOK med ytterligere 1 200 milliarder i fremtidig besparelsespotensiale. Sistnevnte tilsvarer nesten et helt statsbudsjett
  • Bidratt, direkte eller indirekte, til sysselsetting på 5 500 årsverk i perioden
  • Fremtidig bruk av teknologiene vil kunne gi CO2-utslippskutt på litt over 540 millioner tonn, noe som tilsvarer 2018 totale norske utslipp over en periode på omtrent ti år. Siden mange av prosjektene er i en tidlig fase er kun 80 000 tonn CO2 kuttet som et resultat av de prosjektene Rystad rapporten har analysert
  • Bidratt til god kunnskapsoppbygging og –spredning, samt positive effekter på helse, miljø og sikkerhet

– Rapporten viser at petroleumsforskningen skaper teknologi som kan redusere utslipp, men det tar tid før vi ser effektene. Her ligger det et stort fremtidig potensial som næringen bør ta tak i, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Rapporten råder til å fortsette med bred støtte til petroleumsforskning slik at Norge kan fortsette å høste av petroleumsforekomstene på en trygg og karboneffektiv måte.

Les rapporten her

X