Tauet vekk fra KorpfjellFoto: Greenpeace

Tauet vekk fra Korpfjell

Etter at Arctic Sunrise brøt sikkerhetssonen rundt boreriggen på Korpfjell, ble fartøyet til Greenpeace boret og crewet arrestert.

Politiet har gitt Greenpeace-skipet Arctic Sunrise med tilhørende småbåter og mannskap pålegg om å fjerne seg fra sikkerhetssonen rundt boreriggen Songa Enabler. Da pålegget ikke ble fulgt, boret kystvakten skipet og mannskapet på 35 ble arrestert. Nå er Arctic Sunrise og crewet på veg til Tromsø.

Utdrag fra pressemelding fra politiet:
«Norske myndigheter har gitt Statoil tillatelse til leteboring i det aktuelle området ved Korpfjell i Barentshavet.
Mannskap og småbåter fra Arctic Sunrise har ikke forlatt sikkerhetssonen, til tross for boreriggens anmodning om dette, og er dermed til hinder for leteboringen. Dette er i strid med norske interesser etter petroleumsloven.
Politimesteren i Troms har gitt Arctic Sunrise pålegg om å fjerne seg fra sikkerhetssonen. Hvis de ikke forlater frivillig vil de bli fjernet med bistand fra Kystvakta.»

I en pressemelding skriver Greenpeace Norge:
– Det var forventet at vi til slutt ville bli tauet vekk fra oljeriggen, men vi er likevel glade for at vi fikk frem standpunktet vårt og gjorde det vi kunne for å stanse Statoils oljeboring.

– Vi er uenige i Kystvaktens beslutning om å borde vårt skip Arctic Sunrise. Dette er internasjonalt farvann, til og med utenfor Norges økonomiske sone. Havrettskonvensjonen er tydelig på at vi har minst like stor rett til å protestere og beskytte klimaet og sjøfuglene som holder til her, som Statoil har til å bore.

– Om norske myndigheter hadde hatt et minimum av ansvarlighet, ville de brukt Kystvakten til å fjerne Statoil, ikke Greenpeace. Det er Statoil som utsetter både mennesker og miljø for fare ved sin uansvarlige oljeleting i disse sårbare områdene.

 

X