Teknisk funn på StålullStålull-prospektet ligger om lag ti kilometer sørvest for Vega-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Teknisk funn på Stålull

Oljedirektoratet klassifiserer brønnen på Hordaplattformen som tørr, men med god vilje kan vi kalle den et lite, teknisk funn.

Primært letemål for brønn 35/10-4 S var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Brentgruppen og Cookformasjonen).

Sekundære letemål var å påvise hydrokarboner i øvre jura reservoarbergarter (Heatherformasjonen, samt teste reservoarpotensialet i paleocen (Intra Balder sander/Seleformasjonen).

Pressemelding fra Oljedirektoratet.

Vannfylt i alle nivåer

Brønn 35/10-4 S traff på Brentgruppen med mektighet på om lag 210 meter, hvorav effektive reservoarbergarter på 40 meter med sandstein hovedsakelig med dårlige til moderate reservoaregenskaper. Cookformasjonen har mektighet på om lag 140 meter, hvorav effektive reservoarbergarter på 75 meter hovedsakelig med moderate til gode reservoaregenskaper.

Begge primærmålene var vannfylte.

I de sekundære letemålene har Heatherformasjonen tynne sandsteinslag på til sammen om lag ti meter med dårlig reservoarkvalitet. Det ble påvist spor av olje i et av de nederste lagene. I paleocen traff brønnen på en 17 meter tykk vannfylt sandpakke med gode reservoaregenskaper.

Sidesteg med olje

Primært letemål for sidesteget 35/10-4 A var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Heatherformasjonen).

Brønnen traff på sandsteinslag  på til sammen om lag 122 meter hovedsakelig med dårlig reservoarkvalitet. Olje ble påvist, men olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Foreløpige beregninger viser fra 0,2 MSm3 til 1,2 MSm3 utvinnbar olje (opp mot 7-8 millioner fat). Volumspennet skyldes i hovedsak usikkerhet i reservoarkvalitet.

Foreløpig vurdering viser at funnet ikke er lønnsomt per i dag.

Sekundært letemål var å undersøke reservoaregenskapene i midtre jura avsetninger av callov alder, men brønnen ble ikke boret inn i sekundært letemål.

North Sea stratigraphy

 

X