Teknisk funn på Toutatis

Teknisk funn på Toutatis

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mindre enn seks millioner fat utvinnbar olje. Funnet vurderes ikke til å være lønnsomt.

Hensikten med brønn 6611/1-1 (Toutatis), som ble boret ned til 1874 meter, var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Tilje- og Åreformasjonene).

Wintershall Dea Norge AS er operatør for brønnen som ble boret i den nordlige delen av Norskehavet. Den ligger omtrent 150 kilometer nordøst for Norne-feltet.

Brønnen traff på et om lag sju meter tykt oljeførende sandsteinsintervall i øvre del av den antatte jurasekvensen. Sandsteinen, som ennå ikke er datert, har moderat til god reservoarkvalitet.

Brønnen traff på til sammen om lag 200 meter tykke sandsteiner i det som antas å være letemålene i Tilje- og Åreformasjonene, med moderat til god reservoarkvalitet. Sandsteinene er vannbærende.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mindre enn seks millioner fat utvinnbar olje. Funnet vurderes ikke til å være lønnsomt.

X