Teknologi er ikke driveren

Teknologi er ikke driveren

Stig-Morten Knutsen vil på NCS Exploration fortelle om Oljedirektoratets analyser av hvordan selskapene utnytter de teknologiske framskrittene.

https://expronews.com/2019/05/13/technology-is-not-key-to-success/

X