Tid for endring

Utfordringen er å finne mer olje og gass. Men suksessoppskriften ser ut til å mangle. Det gjøres alt for få funn.

Paris-avtalen. Det grønne skiftet. Få og små funn de siste årene, både på norsk sokkel og globalt. Vekstkurven har flatet fullstendig ut. «Disappointing exploration results«.
Dette er ingredienser som skal være med å forme norsk oljepolitikk de neste årene.
Ingen oljeselskaper kan forholde seg nøytralt til den endringen vi vil oppleve i energimiksen fremover. Derfor er disse tre faktorene bakteppet for den konferansen som geoPublishing og Rystad Energy arrangerer i november i år (NCS-Prospects – The Exploration Strategy Converence).
Myndiggheter, oljeselskaper og andre med kunnskap og meninger om mulighetene på norsk sokkel vil holde fordrag og innlede til diskusjoner.
Hvorfor er funnene så små? Er det noe galt med måten vi arrangerer lisensrunder på? Jobber oljeselskapene på en måte som gir spillerom til gode ideer? Eller bruker vi ikke de riktige verktøyene?
Her er et ingen enkle svar, men målet med konferansen den 1.-2. november i år er å kaste lys over de utfordringene vi har for å finne all den oljen og gassen som Oljedirektoratet mener er bevart på norsk sokkel. Og det dreier seg slett ikke bare om å geoogi og geofysikk!

X