To nye funn i NorskehavetBrønn 6407/7-9 S (Njord North Flank 2) og 6407/7-9 A (Njord North Flank-3) i PL 107C Kartografi: Oljedirektoratet

To nye funn i Norskehavet

Statoil og partnerne har gjort to små gass, kondensat og oljefunn i Norksehavet. Brønnene 6407/7-9 S og 6407/7-9 A ble boret nord for Njord-feltet.

Primært letemål for brønnene var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig- og mellomjura alder (Ile- og Tiljeformasjonen) og sekundært letemål var å påvise reservoarbergarter av tidligjura alder (Åreformasjonen).
Brønn 6407/7-9 S (Njord North Flank 2) påtraff en oljekolonne på 102 meter i Ileformasjonen, og en gass/kondensatkolonne på 157 meter i Tiljeformasjonen. Reservoaregenskapene i begge reservoarer er dårlige til moderate. Brønnen påtraff ikke reservoar i Åreformasjonen. I tillegg ble noen tynne sandlag påtruffet i Langeformasjonen i kritt, enkelte med petroleum, men med dårlige reservoaregenskaper. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,2 og 3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.
Brønn 6407/7-9 A (North Flank 3) påtraff en gasskolonne på 195 meter i Tiljeformasjonen og en gasskolonne på 140 meter i Åreformasjonen. Det ble ikke påvist bevegelig petroleum i Ileformasjonen. Reservoaregenskapene i reservoarene er dårlige til moderate. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,1 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnene sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en utbygging ved tilknytning til Njord-feltet.
Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnene er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 107 C. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.
Begge brønnene ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Fakta om PL 107 C
Statoil (operatør): 20 prosent
Engie E&P Norge: 40 prosent
DEA Norge AS: 30 prosent
Faroe Petroleum Norge AS: 7,5 prosent
VNG Norge AS: 2,5 prosent

Pressemelding fra Oljedirektoratet
Pressemelding fra Faroe Petroleum

X