Tørt på FosenLundins brønn 16/4-10 testet hydrokarbonpotensialet i Ulaformasjonen av sen jura alder, sør for oljefunnet Luno II (16/4-6), men var tørr.

Tørt på Fosen

Lundins brønn 16/4-10 sør på Utsirahøyden fant verken olje eller gass. Brønnen påviste imidlertid gode reservoaregenskaper i paleocene sandsteiner.

Hensikten med brønnen på prospektet Fosen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen).
Brønnen påtraff om lag 160 meter med vannførende sandsteiner i øvre jura til midtre trias, hvorav vel 90 meter med god reservoarkvalitet hovedsakelig i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Det er spor av petroleum i Sleipnerformasjonen.
I tillegg påtraff brønnen 75 meter med reservoarbergarter av meget god reservoarkvalitet i Tyformasjonen i paleocen.
Brønnen klassifiseres som tørr.
Bayerngas og Lime Petroleum er partnere i lisens 544. Det er tidligere boret en tørr brønn (16/4-7) i lisensen.

X