Tørt i Barentshavet – igjenProspektet Gråspett fant sandstein med dårlig reservoarkvalitet i Støformasjonen og vannførende sandstein i Snaddformasjonen.

Tørt i Barentshavet – igjen

DEA fant verken olje eller gass med 7321/4-1 (Gråspett) langt nord i Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias til midtre jura reservoarbergarter (Støformasjonen) og sekundært påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Snaddformasjonen), skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Brønnen ligger på overgangen mellom Bjørnøyabassenget og Fingerdjupet subbasseng og tett opp til et stort areal som Aker BP fikk tildelt i 23. runde.

Wintershall og Aker BP er partnere i lisens 721 med hhv. 20 og 40 prosent andel. Lisensen ble tildelt i 22. runde.

 

Brønn 7321/4-1 traff på en om lag 15 meter tykk vannførende sandstein i Støformasjonen med dårlig reservoarkvalitet.

I Snaddformasjonen ble det påtruffet en om lag 23 meter tykk tett vannførende sandstein.

Brønn 7321/4-1 ble boret til et vertikalt dyp på 1600 meter under havflaten og ble avsluttet i Snaddformasjonen av sentrias alder.

“While the market for asset acquisitions in Norway has become highly competitive and fully valued, investing in exploration is now all the more attractive as a means for portfolio development.”
ANDERS WITTEMANN, WEPC

X