Trekker søknaden i Barentshavet© Shell: All rights reserved

Trekker søknaden i Barentshavet

Shell trekker seg fra 23. runde på grunn av den lave oljeprisen.

Dette kommer kun et halvt år etter at Shell trakk seg ut av Alaska.

Bakgrunnen for avgjørelsen er optimalisering av Shells globale portefølje etter oppkjøpet av BG og vedvarende lav oljepris.

– Vi har tidligere kommunisert at vår leteaktivitet i «frontier» områder vil reduseres i en periode blant annet for å hente ut synergier i den samlede porteføljen etter sammenslåingen med BG. I tillegg er markedssituasjonen  svært utfordrende. I lys av dette har vi valgt å ikke forfølge mulighetene i 23.runde videre.  Norge  er fortsatt et av våre kjerneområder, og vi ser på nordområdene som viktige i forhold til olje og gass-ressurser i et lengre perspektiv.  Vi vil fortsette å søke vekst på norsk sokkel, også i Barentshavet om de rette mulighetene byr seg, sier Andy Brown, konserndirektør for oppstrømsvirksomheten i Royal Dutch Shell plc.

– Beslutningen ble tatt etter en global vurdering, og reflekterer en markedssituasjon som krever vanskelige valg.  Vi kunne ha gjennomført letingen på en trygg måte, både teknisk og miljømessig, men situasjonen krever at vi globalt prioriterer aktiviteter som kan gi inntekter tidligere enn det et funn i Barentshavet kunne gitt. Dette er selvsagt tungt for våre ansatte, som har gjort en fantastisk jobb med å forberede søknaden,  sier Tor Arnesen,  administrerende direktør i  A/S Norske Shell.

X