Trenden med små funn fortsetter

Trenden med små funn fortsetter

Det blir stadig gjort nye funn på norsk sokkel, men alle er små og er gjort i tilknytning til eksisterende felt.

Hittil i år er det gjort åtte olje- og gassfunn på norsk sokkel, og det har blitt påvist mer enn 400 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.). Det skriver Oljedirektoratet i sin halvårsrapport for 2021.

I snitt er altså hvert funn ca. 50 millioner fat o.e.

Fortsetter denne trenden kan vi håpe på at det før nyttår blir funnet opp mot en milliard fat o.e. Til sammenligning var de opprinnelige reservene i Johan Sverdrup-feltet 2,7 milliarder fat.

Seks av funnene er i Nordsjøen (herunder ett (!) hvor ressursene er så små at Oljedirektoratet ikke tror de kan utvinnes) , ett i Norskehavet (herunder Dvalin Nord, som er det største funnet hittil i år) og ett i Barentshavet.

Med dette er ressurstilveksten første halvår i samme størrelsesorden som de fleste av de foregående sju årene. Unntakene er 2015 og 2017 hvor veksten var betydelig lavere.

Ressurstilvekst første halvår 2021 sammenlignet med tidligere hele år. Grafikk: OD

– Tilførsel av olje og gassressurser fra nye funn, slik vi har sett så langt i år, er nødvendig for at aktiviteten i petroleumsnæringen ikke skal falle bratt etter 2030. Uten nye funn kan produksjonen falle med over 70 prosent i 2040 sammenlignet med 2020, sier Torgeir Stordal, direktør for Teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet.

Et fall på 70 prosent er en betydelig reduksjon, men Stordal sier ingenting om hva som skal til for å opprettholde produksjonen på et anstendig nivå utover 2030-tallet. Hvis det blir påvist – la oss i én milliard fat hvert år de neste ti årene, eller for eksempel bare 500 millioner fat – hvordan vil produksjonsforløpet da se ut? Litt mer bearbeiding av dataene ville kunne gitt oss svaret. Jo da, vi kan gjøre det selv, men slik informasjon er nyttig for at publikum kan sette funnvolumene i perspektiv.

Norsk olje- og gassproduksjon er nå ca. 3,9 millioner fat o.e. per dag. Oljeproduksjonen er  1,7 millioner fat per dag. Volumene av gassproduksjonen er altså større oljeproduksjonen. Oljedirektoratet sier dessverre ikke noe om forskjellen i verdi. Her er det rom for forbedringer i framtidige rapporter.

 

 

X