Trenger mer letevirksomhetLetedirektør Torgeir Stordal i OD fremhevet betydningen av leting for å opprettholde produksjonen og verdiskapingen på norsk sokkel da han la fram Ressursrapport Leting 2020 denne uka.

Trenger mer letevirksomhet

Det haster med å finne mer olje og gass om vi skal unngå en kraftig nedgang i produksjonen på norsk sokkel om bare ti år.

Det går tydelig fram av «Oljedirektoratets Ressursrapport Leting 2020» som ble presentert tirsdag i denne uka.

«Det forventes at totalproduksjonen fra norsk sokkel vil falle raskt og betydelig uten videre tilførsel av nye ressurser,» skriver Oljedirektoratet.

Bakteppet er at en stor del av produksjonen i det tiåret vi er inne i vil komme fra den leteaktiviteten og de funnene som ble gjort i forrige tiårsperiode.

I 2030 vil så mye som 40 prosent av produksjonen komme fra funn som er gjort etter 2010.

2040: Uten nye funn

Oljedirektoratet skriver videre at «innrapporterte prognoser for felt og funn fra selskapene viser at produksjonen i 2040 vil falle til om lag en tredjedel av dagens nivå uten tilførsel av nye ressurser».

2040: Med nye funn

Leting de neste ti årene vil derfor ha stor betydning for produksjonen etter 2030, og dersom ressurstilveksten framover utvikler seg på samme måte som de siste ti årene, vil produksjonen i 2040 kun falle til om lag to tredjedeler av dagens produksjon.

Men da trengs det også et stort funn, slik som Johan Sverdrup på 2010-tallet. Uten et slikt funn kan produksjonen i 2040 falle til halvparten av i dag.

Foruten at Oljedirektoratet vil fortelle om sin oppfatning av virkeligheten og framtiden for norsk sokkel, vil direktoratet også fortelle mer i detalj om de uoppdagede ressursene på norsk sokkel. Hvor mye oljeselskapene kan finne, er selvsagt avhengig av hvor mye det er å finne.

Lær mer om hva selskapene tenker om framtiden på NCS Exploration Strategy 18.-19 november.

 

X