Ut av norsk sokkelDONG Energy selger seg ut av olje- og gassfeltene på norsk sokkel, inkludert gassfeltet Ormen Lange. Illustrasjon: Statoil

Ut av norsk sokkel

Danske DONG Energy selger sin olje- og gassvirksomhet og forsvinner dermed fra norsk sokkel.

DONG Energy selger hele sin olje- og gassvirksomhet til sveitsiske Ineos.
På norsk sokkel er DONG Energy operatør på feltene Alve/Marulk og Gyda, og selskapet har også en 14 prosent eierandel i gassfeltet Ormen Lange.
Ifølge selskapet ble beslutningen om å selge olje-og gassvirksomheten tatt i fjor. Transaksjonen er ventet å bli gjennomført i tredje kvartal i år.
Pressemelding

X