Flere blokker i TFO 2016

Flere blokker i TFO 2016

24 nye blokker er med i TFO 2016 som nå er utlyst, og i april blir alle blokkene i Barentshavet diskutert på 2 Hydrocarbon Habitats-seminarer.

I TFO 2016 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 24 blokker i Norskehavet og 32 blokker i Barentshavet. Utvidelsen omfatter blokker ved Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet, og områder ved funnene Castberg, Alta og Gohta i Barentshavet. Utvidelsen legger til rette for god ressursforvaltning i disse områdene.

Tildeling av nye interessante leteområder er avgjørende for å opprettholde sysselsetting, aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel over tid. Dette er særlig  viktig i dagens situasjon. Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en av bærebjelkene i regjeringens petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).
Geonova og GeoPublishing arrangerer seminar om TFO-runden i Oslo (5. april) og Stavanger (7. april).
Du kan lese programmet her og melde deg på her.
Les også:
Norsk sand er best
Svak takbergart gir olje
Charge, injectities and the exploration toolbox
35 vanskelige år
Et forsøk på å knekke koden

tfo2016_1

X