Utveksler data i BarentshavetKartografi: NPD

Utveksler data i Barentshavet

Oljedirektoratet og russiske petroleumsmyndigheter har inngått en avtale om å utveksle seismiske data fra områdene rundt delelinja i Barentshavet.

«Denne avtalen er svært viktig, den åpner for at vi kan få en bedre forståelse av de regionale geologiske forholdene på begge sider av delelinja, og ikke minst, av geologiske strukturer som går på tvers av linja,» sier Stig-Morten Knutsen, som er underdirektør innen Leting i OD.
Det var Rosnedra som tok initiativet til datautvekslingen for drøyt to år siden. Avtalen ble undertegnet av oljedirektør Bente Nyland og Rosnedras direktør Evgeny A. Kiselev i juli i år.
Avtalen innebærer at russiske og norske myndigheter utveksler omtrent det samme volumet av data. Fra russisk side omfatter dette all seismikk som ble samlet inn i 2013 i to store lisenser: Fedynsky-lisensen og den sentrale Barentshav-lisensen, i en sone 50 kilometer fra delelinja. I tillegg kommer en linje mot gassfunnet på Kildinskoye-høgda. OD har mottatt totalt 6500 kilometer 2D-seismikk fra disse områdene.
Rosnedra har mottatt 5900 kilometer 2D-seismikk fra norsk side. Dette inkluderer seismiske data som OD samlet inn i Barentshavet Nord i 2012, 2013 og 2014, avgrenset øst for 35°Ø og sør for 76°10N. Russerne får i tillegg en linje som går over de stratigrafiske borehullene på Sentralbankhøgda, samt en lang linje som går nordover til sør i Nordishavet.
Pressemelding
X