Vant frem i retten

Vant frem i retten

Oljegründer Jostein Kjerstad og ORG Geophysical er dømt til å betale 13,5 millioner kroner til Petromarker.

Jostein Kjerstad startet opp Petromarker og ledet selskapet mens han samtidig bygde opp ORG Geopysical. Nå er han og selskapet dømt i Oslo tingrett til å betale 13,5 millioner kroner til Petromarker. Konflikten har vært rundt en datakode for å behandle EM-data. Denne koden tilhører Petromarker, men er brukt ulovlig av ORG Geophysical. Det slår tingretten fast. Tingretten dømmer også ORG Geophysical til å slette koden.
Oslo tingrett slår fast at gründeren brøt konkurranseklausulen i arbeidsavtalen sin og handlet illojalt mot Petromarkerm skriver tu.no.

Retten slår fast at Kjerstad lot flere personer i Petromarkers forskningsavdeling jobbe med en elektromagnetisk metode for ORG Geophysical – konkurrenten han var i ferd med å starte.
Dommerne slår videre fast at det var illojalt og avtalestridig at arbeidet til forskningsavdelingen ble hemmeligholdt og tatt med over i et annet selskap.
Forskningsavdelingen dro blant annet på forretningsreise til Russland for å møte et russisk selskap ORG Geophysical samarbeidet med. Reisen var betalt av konkurrenten, selv om de fire var ansatt i Petromarker.
Avdelingen jobbet også videre med konkurrenten på en Dropbox-konto.
Kjerstad var dessuten med på et tokt ORG Geophysical hadde sammen med et russisk selskap, mens han mottok etterlønn fra Petromarker.
Retten mener det også er bevist at Kjerstad presenterte Petromarkers teknologi som dyr og lite effektiv overfor flere potensielle kunder.

Bestrider omstendighetene
Prosessfullmektig for Kjerstad og ORG anbefaler klienten å anke, og sier følgende om dommen til TU:
– ORG Geophysical fikk koden av en tredjepart i forbindelse med et samarbeid. Petromarker sier at denne tredjeparten ikke hadde rett til å gi denne koden videre. Det er et spørsmål om tredjeparten har hatt rett til å gi den videre, og om Kjerstad og ORG Geophysical har vært i god tro i den forbindelse, sier advokat Christian F. Galtung i Advokatfirmaet Kluge.
Tredjeparten er i dommen navngitt som Det norske oljeselskap.
Les hele saken på tu.no

X