Venezuela mangler bensin

Venezuela mangler bensin

Ingen land har større oljereserver enn Venezuela. Likevel er det vanskelige å oppdrive bensin.

Landet renner over av olje, men dårlige ledelse gjennom flere tiår har ødelagt petroelumsindustrien. Ifølge BP utgjør reservene i Venezuela 300 milliarder fat olje. Saudi Arabias reserver er til sammenligning «bare» 266 milliarder fat.
Landet produserte i 2016 2,4 millioner fat per dag, men produksjonen faller stadig og er langt fra toppnivået i årene 2004-2006 med 3,3 millioner fat per dag.
80 prosent av raffinerikapasiteten har falt ut. Så selv om behovet er 200 000 fat per dag, klarer ikke raffineriene mer enn 40 000 fat per dag.
Oil-rich Venzuela is out of gas.

«With its extensive yet challenging reserves of extra-heavy oil, Venezuela is potentially the largest oil province in the world. To realise this untapped potential in the midst of deep Venezuelan forests or beneath the ocean floor, we have spent two decades refining our engineering capabilities and exploring new opportunities here.»
Statoil produserer knapt 12 000 fat o.e. per dag i Venezuela.

 

X