Verdens oljeforbruk økerKina beveger seg nå bort fra kull. Produksjonen forventes å avta med 500 millioner tonn per år i løpet av fire år. Foto: Halfdan Carstens

Verdens oljeforbruk øker

BP har lagt frem sin årlige statistiske oversikt over verdens energi, og 2015 utmerker seg fordi veksten i CO2-utslipp har stoppet.

«One of the best ways to know where you are going is to know where you come from.» Det var Spencer  Dale, BPs sjefrsøkonom,  som uttalte dette da han presenterte den 65. utgaven av BP Statistical Review of World Energy den 8. juni. Denne filosofien danner grunnlaget for at BP år for år gjør den samme øvelsen med å samle data om all verdens energiforbruk, uavhengig av kilde.
Verdens energiforbruk vokste i fjor med kun 1,0 prosent, og dette er betydelig mindre enn gjennomsnittet for de ti foregående årene (1,9 prosent), men på nivå med 2014. Det var i 2015 likevel stor økning i forbruk av olje (1,9 millioner fat per dag, stimulert av lav oljepris), gass og fornybar energi.
Spencer kaller dette en «key finding» for 2015.
Olje utgjorde dermed i fjor 32,9 prosent av det totale energiforbruket, og dette er den høyeste andelen siden 1999.
Men, heldigvis for verdens CO2-utslipp, er det kull som med en nedgang i forbruket på 1,8 prosent er den store taperen («largest fall on record») blant energibærerne. Årsaken er en kraftig økning i produksjonen av skifergass i USA i kombinasjon med et betydelig lavere forbruk i Kina. Konsekvensen var at “the  growth in carbon-emissions essentially stalled in 2015”, og dette – 0,1 prosent – er ifølge BP den laveste vekstraten i utslipp på 25 år (finanskrisen unntatt).
Den største økningen fant sted innenfor fornybare energi med en økning på hele 15 prosent. Sol- og vindenergi var de viktigste bidragsyterne, i hht. BP. Fornybar energi utgjør dermed 2,8 prosent av den totale energietterspørselen, og det er en økning på 2 prosentpoeng i løpet av 10 år.
Vindenergi utgjør den største kilden for fornybar elektrisitet og vokste med 17 prosent i fjor. Solenergi vokste med hele 33 prosent i 2015.

The mix of energy sources shifted towards lower-carbon fuel.
Spencer DaleChief Economist, BP

X