Vi har to år til gode

Vi har to år til gode

Verdien av Oljefondet er som om du som privatperson har satt av to årslønner. For landet tilsvarer det to års produksjon.

Norge har tjent ufattelige summer på oljeeventyret, og vi er en av få land som har et oljefond til å tære på i dårlige tider. Selv i 2016, et dårlig oljeår for Norge, bidro petroleumsinntektene med 233 milliarder kroner på statsbudsjettet. Det tilsvarer 18,8 prosent av inntektene, og uten de ville det blitt en beinhard kuttrunde på de fleste velstandsposter.
Folk flest forstår nok ikke hvor avhengig Norge er av oljen, og det spørs også om man ikke har et overoptimistisk syn på hvor stort oljefondet faktisk er.
– Verdien av Oljefondet er som om du som privatperson har satt av to årslønner. For landet tilsvarer det to års produksjon. Det betyr at hvis vi legger ned olje- og gassindustrien, har vi to år til gode. Det er ingen evig pengestrøm vi kan leve av, slik mange gjerne tror, sier Torger Reve til Norsk olje og gass.
Nå er det ingen som seriøst tar til orde for at Norge skal legge ned oljebransjen, men det er ingen tvil om at oljen er en av de største forurenserne. Ifølge Miljøstatus.no bidro oljebransjen med 13,5 millioner tonn CO»-utslipp i 2015. Det betyr at bransjen står for brorparten av utslippene som Norge gjennom Paris-avtalen har forpliktet seg til å redusere.
Samtidig er vi helt avhengig av å hente ut oljen for å tjene nok penger. Oljefondet bidrar med avkastning, men det alene er ikke nok.
– Dessuten skaper ikke Oljefondet mange arbeidsplasser. Vi får midler, som gjør at vi kan bevilge oss litt høyere velferdsnivå og bedre infrastruktur, men vi får ingen permanente arbeidsplasser i konkurranseutsatt virksomhet. Oljefondet er først og fremst en sparebøsse, sier Reve.
Denne uken kunne enerWE også fortelle at det var oljefondet som reddet Norge fra å gå med handelsunderskudd i årets andre og tredje kvartal. Uten finansinntektene ville vi rett og slett ha importer varer og tjenester for mer enn vi eksporterte.
I det foreløpige statsbudsjettet for 2017 er oljeinntektene anslått til 138 milliarder, mens oljepengebruken er på 260 milliarder. Med mindre Norge øker sine oljeinntekter gjennom økt oljepris og økt oljeutvinning, vil det gå hardt utover statens inntekter.
– Hvis dette fortsetter vil vi raskere måtte kutte i velferdstilbudet eller øke skattene for å beholde velferdstilbudet. Dette viser hvor viktig det er at vi klarer å opprettholde de store inntektene fra olje- og gassvirksomheten, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Saken er opprinnelig publisert hos enerWe, og hentet fra norskoljeoggass.no

X