«Vi har det beste teamet»Elisabeth Femsteinevik har ansvar for lisenser og portefølje i Faroe Petroleum. Foto: Halfdan Carstens

«Vi har det beste teamet»

Suksessen skal sikres med en balansert portefølje som inkluderer alle faser i oppstrømsvirksomhet.

Med flere kommersielle funn de siste 6-7 årene har Faroe Petroleum hatt suksess med sin strategi for virksomheten på norsk sokkel.
– Vi er i dag et selskap med andeler i 3 land fordelt på 60 lisenser som dekker leting, avgrensning, utbygging og produksjon, og i Norge er vi med på flere interessante funn i tillegg til at vi har produksjon, forteller Elisabeth Femsteinevik, lisens- og porteføljesjef i det norske selskapet.
På konferansen NCS Prospects («The Exploration Strategy Conference») i Stavanger 1. og 2. november ga Femsteinevik en oversikt over selskapets verdier, planer og strategi fremover. Konferansen ble arrangert av GeoPublishing i samarbeid med Rystad Energy.
Faroe Petroleum ble stiftet i 1997 under navnet Føroya Kolvetni. Hensikten var å delta i utforskningen av færøysk sokkel. I 2002 ble et britisk datterselskap etablert, og i 2006 stod norsk sokkel for tur.
Funn der Faroe har vært med på mellom 2010 og 2015, enten som operatør eller partner, inkluderer Fogelberg, Maria, Butch (Oda), Rodriguez, Snilehorn, Pil og Solberg, i tillegg er selskapet operatør på Brasse (GEO 06/2016; «Størst hittil») som ble påvist tidligere i år. Selskapet har også andeler i 9 produserende felt i UK og Norge. I Norge bidrar oppkjøpet av DONGs andeler i Ula, Tambar, Oselvar og Trym til en daglig produksjon på 16-18 000 fat per dag. 5 års målet er å komme opp i 40-50 000 fat per dag.
– Vår modell for vekst består av fire elementer: opprettholde en betydelig leteportefølje ved å delta i lisensrundene, øke de betingede ressursene gjennom deltakelse i letebrønner, øke reservene ved å være med i utbyggingsprosjekter, samt utforske mulighetene for både oppkjøp og bytte av lisensandeler, fortalte Femsteinevik på konferansen
– Dessuten er vi opptatt av det beste teamet, noe som mange her på konferansen har dratt frem som svært viktig.
Faroe har tidligere gjort en bytte-transaksjon mellom betingede ressurser (Maria) og produksjon (Brage, Ringhorne, Njord) og ser ikke bort ifra at dette også kan være mulig i fremtiden for å øke produksjonen raskere.
Vi ser altså at selskapet satser på både organisk og uorganisk vekst. Det er en god finansiell situasjon som gjør dette mulig.
Porteføljen på norsk sokkel omfatter i dag 3 kjerneområder: Sentralgrabenen, den nordlige Nordsjøen og Haltenterrassen. Fokuseringen innebærer å tilegne seg areal, fokusering av den tekniske evalueringen, og en god områdeforståelse. Kanskje det er nettopp dette som skal til for å redusere antallet tørre brønner og tekniske funn på norsk sokkel.
– Vi tror kjerneområdene er nøkkelen til suksess, og vi vil fortsette å ha fokus på leting i årene fremover, sa Femsteinevik.
Selskapet ser for seg å delta i 3-4 brønner per år.
– Vi må bore, men vi må også ha litt flaks, la hun til med et glimt i øyet.
Faroe Petroleum har ikke hatt stor suksess med leting i jomfruelige områder. Likevel ser Femsteinevik for seg en fremtid med en kombinasjon av leting i modne og umodne områder. Eller helst ønsker hun seg «near field frontier» leting.
– Dette innebærer å snu dataene enda en gang og evaluere nye eller ikke påviste letemodeller nær infrastruktur, sa Elisabeth Femsteinevik.
Færøy Petroleum er nok et interessant tilskudd til mangfoldet på norsk sokkel.

X