Vil EM bestå testen? Geir Lunde i Concedo. Foto: Ronny Setså

Vil EM bestå testen?

EM-data tyder på en tørr brønn for den kommende boringen av Grind-prospektet i Norskehavet.

– Epsilon (nå Grind) er en «gammel venn» som jeg har kjent siden 1980-tallet. Den inneholder en struktur, som jeg, så vel som andre selskaper, har vurdert og forkastet mer enn en gang, sa Geir Lunde, administrerende direktør i Concedo, på konferansen NCS Exploration Strategy 2019 i Stavanger i november i fjor.

Prospektet, PL 889, har blitt modnet over en lengre periode. Det ble først kartlagt av Norsk Hydro på 1980-tallet, senere av Neste / Fortum Petroleum, og fra 2017 – 2019 av Concedo sammen med en partner. Concedo forlot PL 889 i 2019. Tidlig neste år skal den endelig bores.

Så hvorfor valgte Concedo å forlate?

– Strukturen, reservoaret og fellen så bra ut. Migrasjon av væsker var den viktigste usikkerheten, men analyser indikerte stor sannsynlighet for tidligere migrasjon.

I følge Lunde var området gunstig for innsamling av elektromagnetisk (EM) data med tilstrekkelig vanndybde, bergarter med lave resitiviteter, et grunt prospekt og stor struktur. I slike settinger vil EM-data fungere godt, og sannsynligheten for å oppdage eventuelle hydrokarboner er høy.

EM er en metode for å kartlegge resistivitet i undergrunnen. Resultatet er et bilde av undergrunnen som kan tolkes med tanke på innholdet av væsker i reservoarbergarten. Bergarter som holder saltvann gir typisk lav resistivitet, mens hydrokarbonfylte formasjoner har høy resistivitet.

– Da EM-dataene ikke viste noen indikasjoner på hydrokarboner, valgte vi å ikke søke i APA 2012 for Epsilon.

Concedo og en partner fikk senere Epsilon som en del av et område de søkte om og ble tildelt, som inneholdt et annet hovedprospekt. De bestemte seg derfor for å gjøre en re-inversjon av EM-linjen fra 2012, men resultatene var de samme, og Concedo opprettholdt derfor sitt negative syn på Epsilon. De ga fra seg lisensen i 2019.

Nå planlegger nåværende operatør Neptune Energy å bore Grind- (Epsilon) prospektet tidlig i 2020.

– Vi mener strukturen var egnet for EM-datainnsamling, og da dataene fortalte oss at det ikke var noen hydrokarboner til stede, lyttet vi. Det blir veldig spennende å se boreresultatene. Jeg vil enten tabbe meg ut (stort funn), eller så vil brønnen vise seg å være tørr eller ha et lite funn. I sistnevnte tilfelle blir leksjonen at vi må stole på og bruke EM-data mer enn vi som industri gjør i dag, spesielt når en negativ konklusjon støttes.

Read this article in English on expronews.com

Grind-prospektet i Norskehavet skal bores i år. Kart: Oljedirektoratet

X