Vil mer enn doble midler til oljeleting Områder i Barentshavet sør åpnet for petroleumsvirksomhet, felt i produksjon, funn i evalueringsfasen og de nordligste letebrønnene. Illustrasjon: Oljedirektoratet

Vil mer enn doble midler til oljeleting

Fremskrittspartiet foreslår et kraftig løft i midler til kartlegging av norsk sokkel fra 65 til 150 millioner kroner i året.

Fremskrittspartiet (FrP) legger frem sitt alternative statsbudsjett på mandag, og ifølge e24.no vil de foreslå å øke bevilgningene til Oljedirektoratet (OD) for kartlegging av norsk sokkel fra 65 til 150 millioner kroner per år.

Til sammenlikning ble det i toppåret 2016 bevilget hele 200 millioner kroner til dette formålet.

FrPs energipolitiske talsmann Jon Georg Dale sier til nettavisen at partiet særlig vil prioritere grenseområdet mot Russland i Barentshavet og områder på norsk sokkel som per i dag ikke er åpnet for næringen.

– Med dagens oljepris er det ikke lønnsomt å gå så langt nord, men da må vi bruke tiden fremover til å reelt kartlegge disse ressursene. Dette gjelder særlig kartlegging av hva som ligger tett på de områdene som allerede er åpnet, der det er lettest å få lønnsomhet.

– Vi må kartlegge ressurser som kan være grenseoverskridende inn mot Russland, slik at vi har god oversikt hvis russerne gjør funn. Det er helt avgjørende at vi har oversikt, for russerne har ikke de begrensningene på oljeaktivitet som vi har.

– Og vi bør kartlegge øvrige områder, sier Dale til e24.no.

Dale legger til at økte bevilgninger vil komme godt med i en krisepreget oljenæring, og kaller forslaget «en bevisst opptrapping».

Oljedirektoratet publiserte sent i oktober sine oppdaterte estimater for hvor mye hydrokarboner som det gjenstår å finne på norsk sokkel.

ODs analyse over uoppdagede ressurser skiller mellom de tre havområdene slik:

  • Nordsjøen: 4,3 milliarder fat
  • Norskehavet: 3,0 milliarder fat
  • Barentshavet: 6,9 milliarder fat

Direktoratets letedirektør Torgeir Stordal hevdet den norske oljeproduksjonen kan falle raskt etter 2030 uten nye funn.

Spesielt tidskritisk er funn som kan gjøres i nærheten av eksisterende infrastruktur. Stordal påpekte videre at letingen på norsk sokkel i perioden 2010 – 2019 har vært lønnsom med gjennomsnittlige enhetskostnader på 25$ per fat. Om kostnadene kan holdes på dette nivået, vil fremtidig leting være lønnsomt selv med lave oljepriser.

På konferansen NCS Exploration Strategy 2020 kan du lære mer om hva selskapene selv tenker om leting på norsk sokkel i tiden som kommer.

PROGRAM OG PÅMELDING

X