Vil redusere støy eSeismic er basert på en spesialutviklet kilde og gir mindre støy enn konvensjonelle luftkanoner. Image by Wolfgang Zimmel from Pixabay

Vil redusere støy

PGS har sikret seg et lite konkurransefortrinn ved å kunne tilby stillere seismikk i miljøer som er sensitive til støy.

Seismikk er ensbetydende med kraftige lydsignaler som «avfyres» med jevne mellomrom av flere luftkanoner samtidig. Det var i alle fall det vi trodde. Inntil vi ble presentert for en ny innovasjon fra PGS.

– Vi har utviklet en ny metode der vi sender ut et tilnærmet kontinuerlig signal, utløst 3-4 ganger i sekundet, og på den måten prøver å nærme oss en jevn «dur» i stedet for diskrete signaler, forteller Jostein Lima, program manager for eSeismic i PGS sin enhet for geoscience & engineering.

Luftkanonene er fortsatt i bruk altså. Men eSeismic skiller seg ut fra konvensjonell seismikk på to måter.

– Det ene er at hvert enkelt signal har betydelig lavere lydvolum (sound pressure level (SPL)) Det andre er at støyen over tid blir kraftig redusert (sound exposure level (SEL)). For hvert enkelt signal er det en reduksjon på 20-22 decibel (dB), mens det integrerte lydnivået reduseres med 8-9 dB.

Lima legger til at det er de samme lydkanonene som benyttes for eSeismic som for konvensjonell seismikk.

– Det vi gjør er å konfigurere de kildene vi allerede har på en ny måte. Vi går likevel med tanker om å bygge nye kilder. Elektromekaniske kilder vil for eksempel være gode nok. Men å bygge helt nytt er svært kostbart og tar tid, så luftkanoner vil være i bruk i lang tid ennå, mener han.

Ved kun å benytte ett luftkildeelement om gangen blir lydnivået betydelig redusert sammenlignet med en standard luftkilde som bruker 30-40 luftkilder samtidig.
Kilde: PGS

Motivert av (mindre) støy

– Metoden baserer seg på kontinuerlig lyd i stedet for lydpulser, og det er interessant fordi det maksimale lydtrykket i vannsøylen dermed blir mindre, kommenterer Jan Helgesen, Vice President Geophysical Operations i Equinor.

– Dette kan gi mindre forstyrrelser for fiskeriene og marine pattedyr, påpeker han.

Motivasjonen bak å utvikle eSeismic har, som vi skjønner, å gjøre med å kunne tilby seismiske data der det under innsamlingen genereres mindre støy. Bakgrunnen er at seismikkindustrien ofte har blitt anklaget for å skade marine biotoper fordi luftkanonene genererer både trykk- og lydbølger.

– Det vitenskapelige belegget bak disse utsagnene er ikke nødvendigvis sterkt, men det er uten tvil et press på industrien til å utvikle alternative kilder. Vi ønsker derfor å tilby eSeismic i markeder der det er stort fokus på støy. Det gjelder for eksempel Tyskland hvor det er svært strenge krav, Brasil, østkysten av USA, Middelhavet og Norge.

eSeismic er utviklet med støtte fra Norges forskningsråd og Equinor, gjennom Demo2000, og den er nå langt på vei kommersialisert. I forkant har det blitt gjort forsøk i Brasil som seismikkselskapet mener er vellykket.

Minst like gode data

PGS mener dataene blir like gode som med konvensjonell seismikk. Kanskje bedre, til og med, fordi frekvensbåndet får mer av de lavere frekvensene.

– eSeismic er interessant av flere grunner, i tillegg til lavere lydnivå. Det ene er at vi på grunn av det kontinuerlige signalet kan samle inn data litt mer effektivt uten å begrense hvor dypt vi avbilder geologien, og det andre at metoden kan gi data med større frekvensinnhold. Det siste kan bidra til en bedre hastighetsmodell.

– Forsøkene vi gjorde i fjor i Brasil viste at eSeismic fungerer, og at datakvaliteten er på linje med andre av våre data fra det samme området. Metoden er derfor klar for et større innsamlingsprogram, påpeker Lima

Jan Helgesen er enig.

– I tillegg vil det kontinuerlige opptaket av reflektert lyd gi muligheter for bedre behandling av lave frekvenser og tettere belysning av undergrunnen, og dette åpner opp for en mer detaljert kartlegging av geologien, mener geofysikeren.

Mens PGS venter på den store kontrakten, er selskapet godt i gang med ytterlige innovasjoner relatert til kilder.

– Etter 50 år med begrenset utvikling, kan det nå se ut som om kildeteknologi vil bli et hett tema innenfor marin seismikk, fremholder Jostein Lima.

 

X