OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Da Charles Darwin kjøpte Down House i 1842, var det i dårlig stand. Men han så mulighetene som eiendommen hadde, og i hele den tiden han og familien bodde der foretok han forbedringer og utbygninger. Huset var hobbyen, og som naturinteressert var den store eiendommen selvsagt viktig for ham. Her plantet han blomster og trær og drev sine mange eksperimenter med planter og dyr. Foto: Halfdan Carstens

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X