OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bigganjargatillitten i Varanger, også kalt Reuschmorenen, forteller om en istid sent i prekambrium (urtiden, se tidsskala side 9) som blir referert til som Varangeristiden. I følge Anna Siedlecka (Landet blir til, 2006) er denne forsteinete morenen i ”det internasjonale stjernesjiktet blant verdens mest severdige lokaliteter”. I de senere årene har den fått fornyet interesse fordi den i hht. teorien om ”Snowball Earth” representerer ett av flere tidsintervaller sent i urtiden da hele Jorden var dekket av is. Her ser vi morenen ligge over mye eldre prekambriske sandsteiner, og at bevegelsen har skapt skuringsstriper i underlaget. Forekomsten ble fredet allerede i 1967, så det er forbudt å skade den eller ta med seg steinprøver. Få vil være uenige om at Bigganjargatillitten hører med til ”vår geologiske nasjonalarv”. Foto: Halfdan Carstens

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X