OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En vakker sommerdag i januar – solen stod nesten rett over hodet på oss – åpnet StatoilHydro sitt nye feltsenter i Sør-Afrika. Hit kan forskere, geologer, geofysikere, reservoaringeniører, tverrfaglige grupper og andre interesserte dra på ekskursjon. Her kan de lære om dypvannsavsetninger ved å kombinere turer i felt med studier av kjerner gjennom de samme bergartene. Bare få andre steder i verden er turbiditter så flott eksponert i tre dimensjoner som nettopp i Karoobassenget. Dave Hodgson (t.v.) og Stephen Flint fra University of Liverpool er denne dagen guider og eksperter. Med finansiell industristøtte, og faglig bistand fra StatoilHydros egne geologer, har de to sammen med en mengde studenter drevet med kartlegging i dette bassenget i årevis. Nå skal kunnskapen komme nye generasjoner til gode. Men først er det landeierne i området som får en innføring i geologiens verden. Foto: Halfdan Carstens

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X