OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Urtidsgranitter Kjeragmassivet, innerst i Lysefjorden i Rogaland, består av granitt som er nesten 1050 millioner år gammel. De grå båndene som tydelig trer frem i fjellveggen er rester av eldre bergarter som granitten har trengt inn i. Kjeragmassivet er del av et tidligere ukjent, opptil 50 km bredt granittbelte – Sirdalbeltet – som strekker seg fra Mandal i sørøst til Haugesund i nordvest. Ved å studere de gamle granittene nærmere, bl.a. gjennom geokronologiske studier, har berggrunnsgeologene blitt bedre kjent med den geologiske historien i denne delen av landet. Konsekvensen er at gammel teori må erstattes av ny. I stedet for en Himalaya-type fjellkjede, dannet ved kollisjon mellom to kontinenter, tror forskerne nå at berggrunnen over store deler av Sør-Norge er et resultat av magmatisme, etterfølgende metamorfose og deretter ny magmatisme, alt relatert til subduksjon av havbunnsskorpe over en 130 millioner år lang periode i sen urtid. Tankene går til Andesfjellene, der Stillehavsplaten dukker under Sør-Amerikaplaten. Foto: Halfdan Carstens

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X