OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Du kan sjelden bli 100 % sikker på en vitenskapelig ’sannhet’ innen naturvitenskap. Du kan ikke forvente å sette to streker under svaret. Men nå er usikkerhetene blant klimaforskerne blitt mindre. Teorien om at menneskene påvirker klimaet med utslipp av karbondioksid og andre drivhusgasser er blitt bedre vitenskapelig fundert. Det er bl.a. dette forskeren og formidleren Atle Nesje ønsker å fortelle allmennheten. Og formidlingen om både klima og kvartærgeologi gjør han så godt at han nylig fikk en pris for mange års innsats. Foto: Halfdan Carstens

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X