Polhavet-tverrsnitt_Figure-1

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

Polhavet-tverrsnitt_Figure-1

Prinsippskisse for kontinental og osean skorpe med fordeling av sedimenter og den terminologi som benyttes langs kontinentalmarginene. Det er viktig å merke seg at det er forskjell på den vitenskapelige og den juridiske definisjonen av kontinentalsokkelen. Den juridiske definisjonen inkluderer både kontinentalstigningen og dyphavssletten.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X