Polhavet-tverrsnitt_Figure-2

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

Polhavet-tverrsnitt_Figure-2

Den juridiske kontinentalsokkelen kan bestemmes med to forskjellige prinsipper. 1) 60 nautiske mil tilsvarende ca. 110 km utenfor foten av skråningen. Foten defineres ved en endring i gradienten i havdypet, og 2) Så langt ut at sedimenttykkelsen er større eller lik 1 % av avstanden til foten av skråningen.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X