142 millioner til materialforskning Silisium er et av hovedråstoffene i produksjonen av solcellepanel. Fremstilling av silisium er energikrevende. Foto: Pixabay

142 millioner til materialforskning

Et NTNU-koordinert prosjekt skal utvikle en ny metode for fremstilling av silisium med lavere CO2-utslipp og energiforbruk.

En ny metode for fremstilling av silisium og legeringer av silisium og aluminium lover et betydelig lavere energiforbruk og samtidig lavere CO2-utslipp.

EU-prosjektet SisAl Pilot, som koordineres av professor Gabriella Tranell ved Institutt for materialteknologi og SFI Metal Production ved NTNU, har nå fått innvilget 142 millioner kroner til forskning på metoden, skriver Gemini.no.

Ifølge nettavisen er SisAl Pilot blant de største av NTNUs EU-prosjekter.

Metoden er en såkalt aluminotermisk reduksjon av kvarts i en kalisumsilikat-slagg som gir metall og CaO-Al2O3-slagg. Det gjenstående slagget kan ved hjelp av hydrometallurgiske metoder gå til produksjon av henholdsvis alumina-produkter, silisium og legeringer.

Metoden krever kun en tredjedel av energiforbruket til tradisjonelle metoder.

Norske partnere i prosjektet er SINTEF, Elkem, Hydro, Wacker og BNW Energy.

Prosjketets fulle navn er Innovative pilot for Silicon production with low environmental impact using secondary Aluminium and silicon raw materials.

X