Lundin søker biostratigrafFoto: Lundin Energy Norway

Lundin søker biostratigraf

Lundin Energy Norway søker en biostratigraf til Leteavdelingen. Søknadsfristen er 16. mai.

Lundin Energy Norway søker en biostratigraf til Leteavdelingen. Fristen for å søke på denne stillingen er 16. mai.

Lundins biostratigrafer arbeider på tvers av fagdisiplinene med oppgaver knyttet til lete-, reservoar- og operasjonsgeologi.

Arbeidet består av anvendt biostratigrafi og sekvensstratigrafi, samt analyse av biostratigrafiske data for best mulig forståelse av reservoarutvikling. Oppgavene inngår i både regional, prospekt- og funnsammenheng.

Lundin ønsker kandidater med master eller doktorgrad i palynologi og/eller mikropaleontologi. Det er ønskelig med erfaring fra geologien på norsk sokkel. Også nyutdannede kan søke.

Vil du vite mer om stillingen?

Kontakt Rolando di Primio 980 80 770 E-post

Les mer om stillingen her

Leteavdelingen er ansvarlig for alt undergrunns-arbeid i Lundins opererte- og partneropererte lisenser i letefasen, i tillegg til regionalt arbeid i forbindelse med konsesjonssøknader på norsk sokkel. Avdelingen består av rundt 60 medarbeidere på våre kontorer på Lysaker og i Harstad og inkluderer geologer, geofysikere, geokjemikere, petrofysikere, sedimentologer og biostratigrafer.

Lundins letefilosofi er basert på å utvikle og integrere mest mulig data og kunnskap og å jobbe på tvers av disipliner og geografiske områder. I Lundins leteavdeling er kunnskapsdeling nøkkelen til suksess. Dette har resultert i funn av blant annet Johan Sverdrup og Edvard Grieg feltene i Nordsjøen, og Alta, Gohta og Filicudi i Barentshavet.

X