Søker prospektjegere Foto: Lundin Energy Norway

Søker prospektjegere

Lundin Energy Norway har utlyst flere stillinger for erfarne geologer eller geofysikere. De tilbyr også en stilling som Nærings-PhD med fokus på seismisk tolkning og prosessering.

Lundin Energy Norway har den siste tiden lyst ut flere ledige stillinger ved sine kontorer på Lysaker i Oslo og i Harstad.

De søker erfarne geologer og geofysikere som i rollen som prospektjeger skal bruke sin omfattende geologiske kunnskap om norsk sokkel. En viktig del av jobben blir å jobbe frem prospektmuligheter i både modne og umodne deler av sokkelen, samt bidra til å utvikle nye letemodeller.

Lundin har en stor leteportefølje på norsk sokkel som de kontinuerlig fornyer gjennom konsesjonssøknader og forretningsutvikling.

Søknadsfristen er 13. desember.

Les mer om stillingene her

Lundin har videre utlyst en treårig stilling som Nærings-PhD. I stillingsannonsen skriver Lundin Energy Norway at maskinlæring har et potensiale til å optimalisere viktige elementer innenfor seismisk prosessering og/eller tolkning.

I denne stillingen skal kandidaten adressere aspekter ved bruk av AI innen seismisk tolkning/prosessering. Det er ønskelig at kandidaten har enten en bakgrunn fra geofag, med erfaring/ønske om å utvikle sine egenskaper innen programmering og maskinlæring, eller en bakgrunn fra informatikk (programmering/maskinlæring) med et ønske om å utvikle sine geofagkunnskaper (seismisk tolkning/prosessering).

Søknadsfristen er 11. januar.

Les mer om stillingen her

X