Første brønn i sitt slag Equinor, Shell og Total skal bore en undersøkelsesbrønn i utnyttelsestillatelse 001 (markert i lyseblått) sør for Troll-feltet. Illustrasjon: Oljedirektoratet

Første brønn i sitt slag

Equinor og partnere Shell og Total er klare for å bore den første brønnen som skal påvise et egnet lager for CO2 i Nordsjøen.

Gjennom prosjektet Northern Lights skal Equinor (operatør), Shell og Total nå bore undersøkelsesbrønn 31/7-7 Eos i utnyttelsestillatelse 001 (Exploitation Licence EL001).

Målet er å undersøke om reservoaret i Johansenformasjonen sør for Troll-feltet er egnet som CO2-deponi.

Det har lenge vært forespeilet at den norske sokkelen i Nordsjøen kan bli et massivt fremtidig lager for CO2 fra flere av de største utslippskildene i Europa.

I 2017 tok dette prosjektet et stort steg fremover da Equinor ble tildelt kontrakt med det statlige foretaket Gassnova om å lede arbeidet med realisering av CO2-lagring fra industrien på norsk sokkel.

Senere samme år ble oljeselskapene Shell og Total innlemmet som nye partnere i prosjektet.

Northern Lights er designet på en slik måte at lagringsvolumene kan økes over tid i takt med at flere utslippskilder i Norge eller i Europa innlemmes i prosjektet.

Dersom brønnen påviser gode reservoaregenskaper, og det senere blir besluttet å benytte formasjonen som CO2-lager, vil den første CO2-injektoren bores som et sidesteg fra undersøkelsesbrønnen, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Myndighetene gav Equinor og partnerne utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 i januar i år. Etter planen skal Northern Lights levere en plan for utbygging og drift (PUD/PAD) til våren.

Dersom utbyggingsplanen får grønt lys, har Northern Lights forpliktet seg til å lagre 1,5 millioner tonn CO2 årlig for myndighetene i 25 år.

Les hele saken på geoforskning.no

X