Venstres makt skremmer

Venstres makt skremmer

Norsk Bergindustri reagerer kraftig på at den nye regjeringen varsler stopp i nye sjødeponier, og peker anklagende på Venstre, skriver tungt.no

Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter finner det  svært skuffende at det ikke vil bli gitt nye tillatelser til sjødeponier i inneværende stortingsperiode.
− Regjeringen har vedtatt å være positive, men det er i den konkrete forvaltningen av hver enkelt sak den faktiske politikken blir til. Her har regjeringen fratatt Miljødirektoratet muligheten til å gi tillatelser de selv nylig sto sammen med bransjen om å fronte i Europa som «best practice», sier Gammelsæter.
Hun mener undervannsdeponi handler om masser som legges på bunnen av en fjord er fysisk og kjemisk stabile. De kan ikke rase og ikke lekke. Erfaring viser at livet er tilbake få år etter avsluttet deponi. Norske mineralforekomster ligger ved kysten, og det er en fordel for å frakte produktene ut til kundene.
I forrige stortingsperiode kom det krav om at både land- og sjødeponi skulle konsekvensutredes i det enkelte prosjekt, men nå har Venstre fått gjennomslag for ikke å gi flere tillatelser om sjødeponi i inneværende periode.
Norsk Bergindustri har gitt regjeringen skryt de senere årene for å legge kunnskap og fakta til grunn for sine vurderinger, ikke løse påstander og aktivisme.
− Med Venstre i regjering er tonen åpenbart en annen. Dessverre ser Høyre og Fremskrittspartiet bort fra sine egne argumenter for å vedta prinsipiell symbolpolitikk, sier generalsekretæren til tungt.no.
Les hele artikkelen her.

X