Bør være først med det eldste

Bør være først med det eldste

Fornyelse er en del av dagsorden i den digitale tidsalderen. Nå har NGU endelig fått nettsider som også takler smarttelefoner og nettbrett. Delikate er de også.

NGUs ngu.no er ingen nyhetsavis. Den er en samling av informasjon og kunnskap som nå er gjort tilgjengelig gjennom «responsive design». Hvilket betyr at nettsiden skal fungere like bra på smarttelefoner og nettbrett som på PC eller Mac.

Men vi savner nyhetene. Jo da, de er der, men langt fra så fremtredende som tidligere. Derfor får nettsidene etter undertegnedes mening et litt gammelmodig institusjonspreg. Vi er jo alle på jakt etter nyheter. Og hvor er det jeg skal skrive inn e-postadressen for å motta nyhetsbrev? I rettferdighetens navn skal det sies at nyhetene blir mer fremtredende i nettbrettversjonen.

Men de som jakter på kunnskap, og det er vel de fleste, de får sitt, og vel så det. Vi velger KARTINNSYN under KART OG DATA. Her er det i alt 16 karttyper å velge mellom, inklusive kartkatalogen og et kart over permafrost på Svalbard.

Etter bruhendelsen i Vestfold er utbredelsen av marine leirer svært aktuelt. Selvsagt er det gjort i en håndvending å finne frem til og laste ned kartet over det aktuelle området (du velger selv ditt eget utsnitt). Det er bare å gå til GEOLOGIEN I MIN KOMMUNE, og etter at denne er funnet frem med et par tastetrykk, kan brukeren velge mellom et større antall kart innenfor kategoriene «Landskap», «Ressurser» og «Sikkerhet». Løsmasser hører med under «Landskap», mens vi under «Sikkerhet» finner både «Skredhendelser» og «Kvikkleire- faregrad» og «Kvikkleire-risiko». I følge kartet er det bare rett sør for Skjeggestad at leirskred har blitt vurdert som en risiko i Holmestrand kommune.

Det er mye kraft i de digitale kartene som NGU lar oss få innsyn i uten at det koster en krone i direkte utlegg. Godt å vite at skattepengene blir brukt fornuftig.

NGU har en bred og variert brukergruppe både i og utenfor geomiljøet. Og det er innhold i massevis. Vi prøver GEOLOGI FOR SAMFUNNET, og går videre til AREALPLANEGGING, og her er det valg som tar oss til tre generelle kunnskapssider. Litt kjedelig. Men den nødvendige informasjonen ligger vel der.

Tjenesten «Spør en geolog» er interessant. Vi testet responstiden på et enkelt spørsmål til nettredaktøren. Det umiddelbare svaret var: «Takk for ditt spørsmål. Du vil få svar når vi får tid til å svare.» Greit nok. Det var søndag ettermiddag. Det har gått tre uker. Og vi venter fortsatt. Det er travle tider på NGU.

NGU viser frem et moderne ansikt med ny logo og nye nettsider. Men vi savner en oppgradering av nyhetene fra Norges ledende miljø på fastlands- og maringeologi. NGU må jo – for å stjele et uttrykk fra et nedlagt dansk tidsskrift – være «først ute med de gamle nyhetene».

Løsmassekart over Holmestrand kommune lastet ned fra ngu.no. Den mellomblå fargen vise at tykke lag med marin leire er vanlig i kommunen.

Løsmassekart over Holmestrand kommune lastet ned fra ngu.no. Den mellomblå fargen vise at tykke lag med marin leire er vanlig i kommunen.

 

X