Bred og innholdsrik ekskursjon Grand Canyon er blant lokalitetene som skal besøkes for studentene som reiser til USA. Her fra ekskursjonen i 2019. Foto: Lisbeth Muri

Bred og innholdsrik ekskursjon

Denne våren skal 44 geofagstudenter ved NTNU reise til Chile og USA. Turen går blant annet til verdens største gruver, glasiale landskap i Andesfjellene og ørkenområder i Nevada.

Hvert år reiser studenter fra linjene Teknisk Geofag og Geologi ved NTNU på hovedekskursjon.

Denne våren går turen til henholdsvis Chile og USA for å besøke områder som tar for seg spennende geologiske problemstillinger.

Verdens største gruver

Første stopp for oss fra Teknisk Geofag er verdens største underjordiske kobbergruve, El Teniente, som ligger 2 500 meter over havet i Andesfjellene utenfor Santiago.

Gruven har de 6. største kobberreservene i verden basert på størrelse, der malmen befinner seg i kjernen av en gammel vulkan. Et besøk til vannkraftverket Alto Maipo skal bidra til å gi oss innsikt i hvilke tiltak som blir gjort for å dekke det stadig voksende energibehovet i Chiles hovedstad.

Deretter går turen nordover til Calama i et av verdens tørreste områder – Atacamaørkenen.

Her finner vi også verdens største dagbrudd, Chuquicamata, med et overflateareal på 8 000 000 m2 og en dybde på 900 meter. Gruven står for nesten halvparten av landets kobberproduksjon og rundt 12 000 mennesker jobber her.

Det sier seg selv at vi som kommende ressurs- og ingeniørgeologer kan ta med oss mye læring fra en slik arbeidsplass!

Avslutningsvis går turen til Andesfjellene, nærmere bestemt i området rundt Aconcagua. Fokuset er tektonikken og vulkanismen som har vært med på å forme landskapet. Samtidig vil vi studere avsetningene fra breene (morener) på turen oppover mot basecamp.

Det blir også tid til å undersøke skredprosesser i Los Portillos og ved Las Cuevas.

Styrtflommer og stratigrafi i ørkenen

For Geologi Realfag går turen til USA, nærmere bestemt områdene rundt Nevada, Grand Canyon og Death Valley. Dette er en ekskursjon som har blitt gjennomført også tidligere år med stor suksess.

Ettersom flere av lokalitetene byr på godt bevarte og eksponerte bergarter, skal vi spesielt studere stratigrafiske lagrekker, samt avsetningsmiljøer og tektonisk påvirkning.

Langs Colorado River og Death Valley skal vi se på hvordan såkalte styrtflommer (flash floods) har vært med på å utprege det særegne landskapet.

Ved å se på stratigrafi på mange ulike lokaliteter kan vi få en bedre forståelse av hvordan geologien henger sammen i et større bilde.

Ledsagere fra NTNU

Med på turen til Chile har vi med oss Reginald Hermanns som er professor ved NTNU og lagleder innen geofarer og jordobservasjon ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Reginald har erfaring med skredkartlegging og -problematikk fra de områdene vi planlegger å besøke.

I tillegg har vi med oss Mario Morales, som jobber med geoteknikk på SINTEF Petroleum Teknisk Senter (PTS) og har spesialisering i sikring og skråningsstabilitet. Mario er også foreleser på NTNU i faget Mineralproduksjon, med fokus på generell over- og underjordisk gruvedrift.

Den tredje ledsageren vi tar med oss til USA er professor Allan Krill. Han kommer opprinnelig fra området og kjenner geologien godt. Allan er foreleser på NTNU i fagene Strukturgeologi, Geologi innføring og Tectonics.

Sponsorer

Til sammen er vi 44 studenter som skal på ekskursjon. For å ha mulighet til å gjennomføre det spennende opplegget er vi på utkikk etter sponsorer som kan bidra finansielt.

Dersom din bedrift har mulighet til å bidra, ta kontakt med Ida Rongved på ida.rongved@gmail.com eller 99 22 64 94.

Hoover-dammen i USA. Foto: Lisbeth Muri

Spooky Canyon, USA. Foto: Lisbeth Muri

X