Drama på Geologisk museum

Interiøret på Geologisk museum fratas fredning. En skandale uttaler Fortidsminneforeningen.

Klima- og miljødepartementet har opphevet fredningen av interiøret i andre og tredje etasje ved Geologisk museum fordi Riksantikvaren hadde gjort en saksbehandlingsfeil. Det skrev Dagbladet i helgen.
Professor ved juridisk fakultet og leder av forskningsgruppen for forvaltningsrett ved Universitetet i Tromsø sier at vedtaket til departementet ikke kan være riktig og sier følgende til Dagbladet:
– For meg ser det ut som departementet begrunner sin avgjørelse om å oppheve fredningen, med at Riksantikvaren hadde inngått en forhåndsavtale hvor de forpliktet seg til ikke å frede inventaret. Departementet ser videre ut til å mene at denne avtalen innskrenket Riksantikvarens kompetanse, slik at Riksantikvaren ikke lenger hadde adgang til å frede inventaret. Jeg mener dette ikke er riktig, fordi Høyesterett har stilt seg avvisende til å godta avtaler om fremtidig myndighetsutøvelse.

Før museet ble fredet i 2014, inngikk Riksantikvaren og Naturhistorisk museum en avtale seg imellom, om at de kunne ta ut deler av interiøret fra Geologisk museum og lagre det et annet sted.

Grunnen til at Klima- og miljødepartementet kom frem til at fredningen av interiøret var ugyldig, var at de mente Riksantikvaren hadde brukt forvaltningsmyndigheten sin til å diskutere løsninger for museet, når de gjorde en avtale før fredningsvedtaket ble fattet.
Siden vedtaket om fredningen ikke gjenspeiler den avtalen Riksantikvaren og museet var blitt enige om, konkluderte departementet med at denne delen av fredningsvedtaket var ugyldig.
Les hele saken på dagbladet.no

X