En dag med geologi for alle

En dag med geologi for alle

Lørdag 11. september arrangerer Norsk Geologisk Forening årets Geologiens Dag. Dette er et stort, landsomfattende arrangement, der man kan få oppleve hva geologi er.

Tema for årets arrangement er «Nyttige mineraler». Geologiens Dag bæres av at alle som holder på med geologi tar et tak i sitt nærmiljø. Dette kan være den lokale bedriften som har åpen dag, det kan være amatørgeologene som viser hva de holder på med, eller et museum, universitet eller høyskole som lager i stand artige utstillinger og aktiviteter, eller inviterer til turer i fjellet og i byen. Arrangementene retter seg mot alle, men arrangøren gir uttrykk for at de er særlig glade hvis barn og unge får oppleve noe som gir dem en god erfaring fra geofagene. De ønsker også at man skal få en god opplevelse av virksomheter som har geologisk kompetanse eller geologiske råstoffer som grunnlag for sitt arbeide.

Flere dager i september har en rekke institusjoner og virksomheter skreddersydd tilbud til barn og unge i skolen. Noen får komme ned i gruver, andre tas med ut på ekskursjoner, mens noen kanskje får se oljeselskapenes 3D-kart over havbunn og oljefelt. Ifølge Norsk Geologisk Forening er det i år 60 arrangører som markerer Geologiens Dag på en eller annen måte.

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler rundt i hele landet, med hovedformål å få barn og unge interessert i geologi. Ifølge arrangøren har det til sammen vært over 20.000 besøkende på 70-80 ulike arrangementer, og ca 1200 dugnadstimer er brukt av frivillige hver høst. Det har blitt gjennomført arrangement på torg, museer, gruver, bergverk, skoler, barnehager, ved nærbutikk og mange geoturer. I flere år har det også blitt arrangert en «geologisk» båttur på Oslofjorden.

Hvert år arrangeres tegnekonkurranse for barn og unge, fotokonkurranse for ungdommer, og for studenter arrangeres en studentkonkurranse. Det er premiering av de beste i hver konkurranse. Geologiens Dag utfordrer studentlag ved universitet og høyskoler til å lage det flotteste arrangementet. Arrangementene blir vurdert av de lokale NGF-foreningene, og det beste laget vinner en premie på kr 10.000. De siste årene har studenter fra Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo deltatt i konkurransen.

Se oversikt over arrangementene på Geologiens Dag her

X