Er UiS redd for sitt omdømme?

Er UiS redd for sitt omdømme?

Instituttleder Hans Borge måtte nøye seg med fire år. Han fikk ikke forlenget åremålet etter første periode. Men ingen får vite hvorfor. Styret ved Universitetet i Stavanger har lagt lokk på saken. Den eneste som får lov til å uttale seg til pressen er rektor Marit Boyesen.
Det har ikke lykkes oss i å få tak i Boyesen.
Hans Borge er kontroversiell. Ikke fordi han er FrP-politiker, men fordi han har tilstrekkelige kunnskaper til å stille spørsmålstegn ved konklusjonene som FNs klimapanel har trukket (GEO 08/2014; «Matematiker med geologisk forståelse»). Hans avvisning av «klimateorien» er hans personlige mening, og den har – så vidt vi vet – ingen innflytelse på hvordan han leder instituttet.
Borges åremål går ut i august, og i mars ble det kjent at han ikke fikk fornyet tillitt. Universitetsstyret gjorde et enstemmig vedtak om at den andre kandidaten fikk jobben. Det er all grunn til å tro at også denne kandidaten er fullt ut kvalifisert.
Det er likevel oppsiktsvekkende at Borge ikke fikk fire nye år. Hva har han gjort galt?
Jo, han har ytret seg, han har mot til å stå frem med sine egne meninger, selv om flertallet har «vedtatt» at han tar feil. Meningene hans blir deretter – feilaktig – assosiert med Universitetet i Stavanger, hvorpå ledelsen blir redd for omdømmet sitt og må sette inn noen tiltak. Det er som kjent ikke stuerent å være uenig med klimapanelet. Universitetet har tidligere blitt kritisert for lunken holdning til fornybar energi.
Det enkleste er selvsagt å kvitte seg med problemet. Derfor fikk ikke Hans Borge et nytt åremål. Er det faktisk slik at universitetet har gitt han sparken i et forsøk på å skaffe seg et bedre omdømme?

X