Et unikt opplegg – for de yngste

Universitetene gir den nødvendige teoretiske ballasten. Det norske-skolen sørger for erfarningsoverføring.

– Jeg ønsker meg mange feltkurs!

Idunn Melnes, nyansatt geolog i Det norske, er ikke i tvil om at hun vil ut i felt. Se, ta på og beskrive bergarter. Forstå hvordan de er dannet, og – ikke minst – forstå sammenhengene i den geologiske utviklingen. Akkurat det er det morsomste. Derfor valgte hun sedimentologi som spesialisering. Det betyr mye feltarbeid, og skal vi tro på ”den eldre garde”, er det nettopp slike petroleumsgeologer landet trenger.

Heia Idunn!

I dag, når vi snakker med henne, er hun på kurs, midt i arbeidstiden. Innendørs. Foran pc-skjermer, tavler og forelesere. Greit det også. Helt nødvendig faktisk. Teori og praksis må gå hånd i hånd. Dessuten er det ikke en hvilken som helst skole. Hun er en av få heldige som får anledning til å delta i Det norske-skolen som GeoLearning står bak i samarbeid med Det norske, et tilbud om opplæring over to år med en rekke forskjellige læringsaktiviteter som kurs, konferanser og feltseminarer. Nå er hun inne i sitt andre semester og begynner å bli varm i trøya.

– Dette er midt i blinken for meg. Kursene er knyttet opp til aktuelle tema, slik at det er lett å motivere seg. Samtidig har skolen en fin bredde som spenner fra seismisk avbildning til opplæring i spesiell programvare.

Godt kursmateriell hjelper også. Det er fint å ha i ettertid når noen av detaljene har blitt litt diffuse, og det er behov for oppfrisking.

Noe av det som er spesielt med Det norske-skolen er at det benyttes forelesere utenfra så vel som fra Det norske.

– Den blandingen liker jeg godt, påpeker Idunn.

– Det er mange fordeler med interne forelesere. De overfører kunnskap fra de eldre og erfarne til de yngre og uerfarne, og ikke minst blir vi godt kjent med ekspertisen i selskapet. På den måten er det mye lettere å spørre dem ved andre anledninger, og ikke minst vite hva vi skal spørre hvem om. Jeg liker også at vi benytter selskapets egne data som ikke har gått ut på dato. Akkurat det er en stor forskjell fra innkjøpte kurs.

Undervisningen er forbeholdt de få. Som oftest er det kun tolv til stede, av og til noen flere, av og til færre. Dette gir klare fordeler, mener Idunn.

– I små grupper blir det mer diskusjon mellom de lærende og lærerne. Samtidig får vi lett tilgang til kursholderne og kan på den måten stille flere spørsmål. I sum gir dette en ideell læresituasjon.

Det norske-skolen gjennomføres i GeoLearnings flunkende nye lokaler som er tilrettelagt spesielt for dette tilbudet. Idunn fremholder at de gir en fin ramme langt borte fra selskapets hektiske hverdag som derfor ikke blir forstyrrende.

– Jeg ser også store fordeler ved at dette ikke er en samling med enkeltkurs, men at det er en skole som går over to år. Jeg er også positiv til tankene om at det skal bli gitt studiepoeng i form av videreutdanning. Hvis det skjer, vil jeg helt klart legge inn mer egeninnsats i form av selvstudium, hjemmeoppgaver og eksamen for å få tellende studiepoeng.

Sier Idunn Melnes. Ung geolog som vil – og får – lære mer.

Vi sees den 24. juni I Stavanger. På 35MINUS!

GeoLearning

GeoLearning as – en del av det trondheimsbaserte petroleumsmiljøet – utvikler et utdanningstilbud innenfor geovitenskapene rettet mot leting etter og produksjon av hydrokarboner. Forretningsideen er å utnytte allerede eksisterende ekspertise innen pedagogikk og geovitenskap og etter hvert tilby et helhetlig opplæringssystem i en ikke-eksklusiv modell gjennom hele verdikjeden.

www.geolearning.no

X