Geofagstudenter vil på ekskursjon!Studentene fra geologi på ekskursjon i England.

Geofagstudenter vil på ekskursjon!

Hovedekskursjonen til geofagstudentene på NTNU i Trondheim står snart for døren. Nå ønsker de seg hjelp fra dere for å samle felterfaring.

I slutten av mars kommer endelig dagen der vi fra geologi realfag og teknisk geofag skal på hovedekskursjon. Til sammen er vi 33 studenter fordelt på to reisegrupper. 15 av oss studerer geologi på bachelor- og masternivå, mens 18 studerer ved den femårige sivilingeniørlinjen tekniske geofag ved NTNU i Trondheim.
Studentene på geologi realfag er i gang med planleggingen av en ekskursjon til USA for å studere geologien i blant annet Death Valley og Grand Canyon. Studentene ved tekniske geofag holder på med planleggingen av en ekskursjon til Nord-Argentina for å se på ulike typer skred og gruveanlegg. Hovedekskursjonene har tradisjonelt vært en viktig del av utdanningen, og er en gyllen mulighet for å gi studentene et internasjonalt perspektiv på studiet og en bredere felterfaring.
Vi fra teknisk geofag er så heldige å ha fått med oss Reginald Hermanns og Steinar Ellefmo. De har brukt nettverket sitt for å komme på besøk til ulike lokaliteter i og rundt Salta. Reginald jobber som lagleder i avdeling for geofarer og jordobservasjon ved NGU og har en professor II-stilling ved NTNU. Steinar er førsteamanuensis på NTNU og har en dr. ing. i teknisk ressursgeologi. Opplegget for ekskursjonen går over en uke, med start og slutt i byen Salta som ligger ved foten av Andesfjellene. I løpet av ekskursjonen skal vi blant annet innom en sementfabrikk og gruve i Jujuy (naboprovinsen til Salta), se på hydroelektriske installasjoner hos Cabra Coral, skredoppdemning i Las Conchas dalen, dambrudd, skred inn i en innsjø, neotektonisk forkastning, paleoseismologi, besøke ingnimbritter i Puna, samt  overnatte og få omvisning i gullgruven Farallon Negro.
Vi i geologi realfag tar turen til områdene rundt Nevada, Grand Canyon og Death Valley. Fra NTNU har vi med oss professor Allan Krill fra instituttet for geologi og bergteknikk. Han har ledet denne turen i mange år og den har alltid vært en suksess. I tillegg er vi så heldige at professor Stephen Rowland fra Universitetet i Las Vegas vil være guide for oss. På ekskursjonen er det spesielt stratigrafiske lagrekker som skal studeres, hvor det blir fokus på avsetningsmiljø og tektonisk påvirkning i de godt bevarte og eksponerte bergartene. Det vil også bli sett nærmere på området rundt Death Valley, der bevis for sedimentologi/stratigrafi, gammel og moderne vulkanisme, paleontologi, Snow Ball Earth, klimaendringer, forkastninger, grunnvann, og menneskeskapte konstruksjoners innvirkning på geologien skal observeres og diskuteres.

Vil dere bli mer synlige? Vil dere komme i kontakt med fremtidige arbeidstakere? Vil dere følge studenter fra NTNU på to spennende geologi ekskursjoner til USA og Sør-Amerika?
Så langt har vi lagt ut flere tusen kroner hver på flybilletter, og i tillegg må vi legge ut for leiebiler og overnatting. I forbindelse med hovedekskursjonen er vi derfor veldig interessert i å komme i kontakt med mulige sponsorer. Dersom du jobber i en bedrift som kunne ha sponset oss eller kjenner noen som kunne ha bidratt, så tar vi imot med stor takk!
Vi kan tilby organisering av en bedriftspresentasjon dersom dette er ønskelig, reklamering på lesesalene våre, og dere vil bli tilsendt reisebrev med deres logo, samt at dere vil bli omtalt i vår linjeforeningsavis. Om dere lurer på noe, er det bare å ta kontakt.
Sponsoransvarlig for hovedekskursjonen, Ask Hartmann kan kontaktes på: asksh@stud.ntnu.no
Studentene fra tekniske geofag ”ready for takeoff” til Sør-Amerika!

Studentene fra tekniske geofag ”ready for takeoff” til Sør-Amerika!

X