Geokurs for byggmestereTilbake på skolebenken: Universitetet i Tromsø vil denne høsten tilby kurs for byggmestere og –ledere. Foto: UiT

Geokurs for byggmestere

Universitetet i Tromsø vil fra denne høsten av tilby kurs for byggmestere og –ledere i Troms. Målet er økt geofaglig kompetanse i byggenæringen.

– Studiet legges opp på byggmesteres premisser og har en praktisk tilnærming med utgangspunkt i det den enkelte arbeider med til daglig, sier Kjell Skog, leder for Byggmesterforbundets utdanningsvalg til nettstedet byggmesteren.as.
Kurset tilbys av Universitetet i Tromsø under navnet «GEO-6001 Kurs i grunnundersøkelse, geoteknikk og fundamenteringsmetoder».
Kursdeltakerne vil få en innføring i kvartærgeologi med hovedvekt på å lese terreng og byggegroper. Hovedvekten vil være imidlertid være geoteknikk og fundamenteringsmetoder.
– Studiet handler om å bli bedre til å vurdere grunnforhold og bli en bedre bestiller av grunnarbeider, oppsummerer Skog.
Undervisningen vil foregå i tre samlinger, hver på tre dager, samt én eksamen. Det vil også være forelesninger på nett.
Les hele saken her

X