Nytt GEO online

Nytt GEO online

Hammerfestbassenget med friske øyne

Årets andre utgave av GEO har ankommet abonnentene. Utgavens hovedoppslag er utforskningen av Hammerfestbassenget. Etter 35 år står vi igjen med ett gassfelt (Snøhvit) og ett oljefelt (Goliat), men ekspertene er optimistiske og ser muligheter for ytterligere funn, til tross for at bassenget regnes som «modent».
Les bladet på geonova.no

Older Post
X