Hverdag med eoliske kryssjikt

Hverdag med eoliske kryssjikt

De 24 realfagstudentene i geologi ved NTNU hadde valgt Grand Canyon, Red Rock Canyon og Death Valley for årets hovedekskursjon. Ikke overraskende ble Grand Canyon en "høydare".

Skrevet av Camilla Kile, Ingeborg Solvang
X