Lanserer permafrostkurs Foto: Graham Gilbert

Lanserer permafrostkurs

Gjennom sommerkurset på Svalbard kan studenter lære om permafrost og hvordan det henger sammen med geotekniske utfordringer og geofarer.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) har lansert et nytt sommerkurs for masterstudenter. Temaet er permafrost og hvilke utfordringer tilstedeværelsen av det kan gi med hensyn på konstruksjoner og geofarer.

Kurset heter Geohazards and geotechnics in high Arctic permafrost regions (AG-352) og varer fra 2. juni til 3. juli. Søknadsfristen er 15. februar.

Geoforskning.no har stilt kursleder Graham Gilbert, førsteamanuensis II ved UNIS og prosjektrådgiver ved Norges Geotekniske Institutt (NGI), relevante spørsmål om kurset:

Hva skiller dette kurset fra de øvrige sommerkursene ved UNIS?

AG-352 er et tverrfaglig kurs som samler studenter fra geovitenskap og ingeniørstudier. Kurset fokuserer på å anvende permafrostforskning på utfordringer tilknyttet geoteknikk og naturfarer. Flere av kursene går ut på å observere og monitorere endringer i Arktis, men i dette kurset skal studentene også utvikle ferdigheter og løsninger.

Kurset er tilknyttet Frozen Canoes-prosjektet. Fortell om dette.

Frozen Canoes er et samarbeid mellom Norge og Canada og handler om studier av landskap- og infrastrukturdynamikk i kalde (fryste) miljøer som gjennomgår klimaendringer (Canada, Norge og Svalbard).

Prosjektet er et utdannings- og forskningssamarbeid for ingeniører og forskere i områder som har enten permanent permafrost, diskontinuerlig permafrost eller sesongfrosset grunn.

Det spesifikke målet er å utvikle synergistiske tilnærminger til å forstå fryst grunn og bærekraften til infrastruktur som er bygget på den.

Hva er de viktigste geotekniske utfordringene og geofarene i permafrostområder, inkludert Longyearbyen?

Utfordringene er knyttet til tining av permafrosten og smelting av is på bakken. Oppvarming kan føre til endringer i grunnforholdene.

I flattliggende områder kan tining av permafrosten skape problemer (for eksempel setningsskader) for byggfundamenter, veier og flyplasser.

I helninger kan tinende is og permafrost bidra til utløsning av skred. Håndtering av vann i bebygde strøk som er bygget på permafrost er også en økende utfordring.

Les mer og se flere bilder på geoforskning.no

X