Nyttig for studentene

Nyttig for studentene

Det er nyttig både for studentene og industrien.
Dagens undervisning krever moderne hjelpemidler, og det skader på ingen måte at studentene blir kjent med programvare som industrien benytter for å løse de daglige oppgavene.
Det har Lundin Norway skjønt. Derfor kan studentene ved UNIS i Longyearbyen fritt benytte fem arbeidsstasjoner med nødvendig maskin- og programvare, i den hensikt å bli flinkere til å tolke undergrunnsdata. For å tolke overflategeologi har de «hele» Svalbard å boltre seg på. Så foruten hammer og kompass blir studentene også gode snøscooterkjørere.
Merkelig nok har datalaben fått navnet Rønna.

X