Planlegger nødvendig oppgradering

Solskinnshytta på Røros har huset mang en student med behov for å komme ut av «trondhjemsgryta». Men nå trenger den oppgradering. Milde gaver ønskes.

– Vi ønsker å gi Bergstuderendes Forening en skikkelig gave på det forestående 100-årsjubileet, forteller Tarald Husaas, medlem siden 1972, og en nestor i det norske bergverksmiljøet.

– Derfor har vi tatt initiativet til en innsamling for å ruste opp Bergstuderendes Forenings hytte på Røros, forteller han som har vært en av pådriverne for en oppgradering av den populære hytta i det gamle gruvesamfunnet.

Solskinnshytta – den gamle mannskapsbrakka ved Olavsgruva i Storwartzfeltet på Røros – var en gave fra Røros Kobberverk til Bergstuderendes Forenings ved 60-årsjubileet i 1974 (kobberverket gikk konkurs i 1977). Her har foreningens medlemmer gjennom 40 år tatt del i den historiske bevaringen av gruvemiljøet på Røros, men også hatt et fristed for sosialt formål. I tillegg brukes hytta til undervisning.

– For å sikre hyttas fremtid, ble den for en del år siden gjort om til en stiftelse. Stiftelsen har et styre bestående av tidligere bergstudenter med tilknytning til NTNU. Den daglige driften av hytta forestås av Bergstuderendes Forenings hyttestyre, forteller Husaas.

Ved hjelp av iherdig dugnadsinnsats fra bergstudenter og milde gaver fra industrien, ble den 340 m2 store hytta satt i stand og tatt i bruk på midten av 1970-tallet. I dag har den 6 store soverom med 48 senger, TV-stue, kjøkken, våtromsavdeling med dusjer, toaletter og badstue.

Utleievirksomhet til egne medlemmer og andre studenter, foreninger og lag har gjort det økonomisk mulig å vedlikeholde den.

– Kombinasjonen av bruk og tidens tann krever nytt vedlikehold og en større oppgradering. Oppgraderingene er påkrevet utfra krav til sikkerhet, energiøkonomisering og endrede krav til komfort. Dette vil være nødvendig for å sikre fortsatt drift av hytta, sier Husaas.

Det er lagt en detaljert plan for oppgraderingen av hytta. Denne omfatter hyttas 22 vinduer, våtromsavdelingen, det elektriske anlegget og kjøkkenet. Samlet er nødvendig vedlikehold og ønskede oppgraderinger estimert til en million kroner.

– Vi tenker å overrekke det som blir innsamlet på 100-årsjubileumsmiddagen den 25. oktober i Trondheim, sier Tarald Husaas.

Nå er det opp til norsk olje- og bergverksindustri å betale tilbake noe av gjelden tidligere studenter har opparbeidet gjennom bruk av hytta.

Solskinnshytta ligger utenfor Olavsgruva. Foto: Bjørn Seeland

Solskinnshytta ligger utenfor Olavsgruva.
Foto: Bjørn Seeland

X